Κόσμος 89 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1389
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.187 (3.73 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.842
Χωριά βαρβάρων: 2.344
Χωριά με bonus: 600
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 56 ημέρες
Χρήστες on-line: 139
Αριθμός μηνυμάτων: 32.551 (23.43 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 8.889 (6.40 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 28.317 (20.39 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.041 (0.75 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 95
Αριθμός παικτών σε φυλές: 849
Συνολικοί πόντοι: 10.441.580 (7.517 ανά παίκτη, 2.013 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 83.336.766
 • 91.869.145
 • 88.924.311
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 3,686 εκατ.
 • 2,163 εκατ.
 • 2,126 εκατ.
 • 1,207 εκατ.
 • 503.137
 • 881.338
 • 22.401
 • 416.658
 • 118.449
 • 21.531
 • 1.389
 • 746
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 2654
 • 1557
 • 1531
 • 869
 • 362
 • 635
 • 16
 • 300
 • 85
 • 16
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 711
 • 417
 • 410
 • 233
 • 97
 • 170
 • 4
 • 80
 • 23
 • 4
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Επισκέπτης822859
Η νεότερη φυλή: αδαμ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 16:56